روز و ساعت کاری مرکز روشنا

شنبه الی پنجشنبه

تا ساعت 20:00
از ساعت 9:00
نشانی و تلفن مرکز روشنا

تهران ، پاسداران ، بوستان نهم ، پلاک 122 ، طبقه 5

021-74639
** خط ویژه **

مرکز مشاوره روشنا

تهران ، پاسداران ، بوستان نهم